Simmerblau Rebalancing Burnout Coaching Trainingen

Keelgebied: kwetsbaarheid of kracht?

dinsdag 20 januari 2015 | Onderwerpen: keel, expressie, hart, ademhaling, ontspannen, hoofd, voelen, stem, verbinding | Lees de reacties

Zorg voor een krachtig keelgebied en geef expressie aan wat voor jou belangrijk is.

In de traditionele Indiase cultuur gaat men er van uit dat in het menselijk lichaam zich chakra’s bevinden; cirkelvormige energielichamen die belangrijk zijn voor onze levenskracht. Ter hoogte van het keelgebied bevindt zich het keelchakra. Dit chakra verbindt het hartchakra met het voorhoofdchakra en wordt beschouwd als de bemiddelaar tussen voelen en denken. Het keelchakra staat voor communicatie. Hoewel het bestaan van chakra’s nooit wetenschappelijk is aangetoond, is het interessant om hier eens - met een Westerse blik - nader naar te kijken.

Het keelgebied is het gebied waarmee onze binnenwereld optimaal in verbinding staat met de buitenwereld. De mond, neus, keelholte en luchtpijp hebben een functie in het uitwisselen van CO2 naar de buitenwereld en van zuurstof naar de binnenwereld. De mond, keelholte en slokdarm hebben een functie in het opnemen van voedsel vanuit de buitenwereld en het transport naar de binnenwereld. Daarnaast hebben de mond, het strottenhoofd en de luchtpijp een functie in het spreken: gevoelens en gedachten kunnen we een stem geven. Wat we in onze binnenwereld ervaren kan naar buiten kan worden gebracht door middel van geluid. Praten, zingen, lachen en huilen vinden hier expressie.

anatomie keelgebied

Ratio en gevoel

Dat wat je tot uiting brengt kan afkomstig zijn van het hoofd of van het hart. Soms geef je de voorkeur aan de ratio (‘je verstand laten spreken’) en soms aan het uitspreken van je gevoel (‘zeggen wat je op je hart hebt’). Uiteindelijk gaat het er om een goed evenwicht te vinden tussen gevoel en ratio. Is dat evenwicht er niet, heb je bijvoorbeeld weinig op met gevoelens, dan ontwikkel je je vooral rationeel. Dit kan zich uiten in een dominante stem, veel praten en anderen niet laten uitpraten. Als je teveel je gevoelskant hebt ontwikkeld en te weinig zelfvertrouwen ervaart dan kan zich dat uiten in een zachte stem en in een onderdanige manier van communiceren.

Om ongehinderd uiting te geven aan datgene wat we van binnen ervaren is het belangrijk dat we ons veilig voelen. Als een situatie onveilig voelt dan spreken we niet meer vanuit een werkelijke verbinding met onszelf. In plaats daarvan plegen we censuur: in het hoofd gaan we te rade bij onze ogen en onze oren die met grote alertheid kijken en luisteren. In gedachten wegen we onze woorden, we beoordelen ze, we zwakken ze af, net zo lang totdat we denken dat we ze zonder risico kunnen uitspreken. Soms brengen we helemaal niets meer uit. Het kan in sommige situaties heel verstandig zijn om een afweging te maken tussen wat we rechtstreeks zouden willen zeggen of de gecensureerde versie.

Vrijuit kunnen spreken lijkt heerlijk en bevrijdend, maar toch wordt het niet altijd gewaardeerd wanneer iemand ‘het hart op de tong heeft’. Enige vorm van afstemming is doorgaans sociaal wenselijk. Als je echter in een belangrijke relatie niet je gevoelens kunt uitspreken dan blijven ze in je keel steken, je ervaart het als 'een brok in de keel’. Door je kaken op elkaar te klemmen kun je voorkomen dat pijn, verdriet of boosheid, naar buiten kunnen. Vaak stokt dan ook onze ademhaling. Als er te weinig ruimte wordt genomen om iets te ‘ventileren’ kan een gevoel van benauwdheid het gevolg zijn. Iedereen kent waarschijnlijk wel het diepe gevoel van opluchting wanneer we ons eindelijk durven uitspreken over iets waar we al een tijdje mee rond liepen. Ineens is er weer een vrije doorstroom van energie. We ervaren onmiddellijk een lichtheid.

Afsplitsing

Wat gebeurt er eigenlijk als we veel te lang onze woorden inslikken of censureren? Wanneer we geen expressie geven aan onze ervaringen en onze werkelijke verlangens? Onbewust gaan we dan gevoelens en gedachten afsplitsen. Het afgesplitste deel – het deel waarvan we denken of weten dat het “onwenselijk” is – daalt als het ware af naar een schaduwwereld, een plek in ons lichaam waar het verborgen dient te blijven. Maar vroeger of later zal het opnieuw onze aandacht vragen… Ons lichaam is zo ingesteld dat het altijd streeft naar waarheid en balans. Dat is namelijk de meest ontspannen staat van zijn.

Dat “vragen om aandacht” gebeurt door keelklachten, pijn op de borst of doordat we innerlijke onrust ervaren. Dit gaat meestal gepaard met weinig vertrouwen in onze eigen basis. Omdat we ons geen raad weten met deze onrust kunnen we één of meerdere vermijdingspatronen ontwikkelen. De meeste van deze patronen hebben een orale aard. De bekendste voorbeelden zijn:

  • overmatig praten (om niet hoeven voelen en in de ratio kunnen verblijven);
  • overmatig eten (om gevoelens te dempen);
  • overmatig alcohol gebruik (om gevoelens te verdoven) of
  • roken (om gevoelens te verstikken).

Het patroon van overmatig praten, eten, drinken of roken geeft tijdelijk verlichting: je wordt eventjes niet geconfronteerd met je innerlijke onrust. Maar uiteindelijk zul je je opnieuw onrustig en bezwaard blijven voelen en je ontwikkelt een slecht geweten.

Ik heb zelf jarenlang geworsteld met eetstoornissen en uiteindelijk ervaren dat het enorm behulpzaam is om hoofd én hart in balans te brengen. Er met iemand over praten hielp een beetje, maar niet genoeg. Het was belangrijk voor mij om ook op het diepere niveau te doorvoelen wat nog niet tot expressie was gebracht. Omdat alles wat zich in de schaduwwereld bevindt beangstigend voelt, was het heel belangrijk om daarin oprechte steun en begeleiding te ontvangen.

Van kwetsbaarheid naar kracht

Herken je dit? Ervaar je dwangmatigheid? Dan is het zinvol om op onderzoek te gaan: wat mag er niet gevoeld, gezegd, geuit worden? Mentaal begrip sámen met een diepe gevoelservaring zorgen er uiteindelijk voor dat het mogelijk is om de regie te nemen over jouw leven. Je leert het vertrouwen ontwikkelen dat je expressie mag geven aan wat er voor jou belangrijk is. Dat je mag vragen wat je nodig hebt. Je hoeft niet meer te wachten tot de situatie veilig is, maar je voelt je veilig bij jezelf. Gevoel en ratio zijn in balans. En volgens de Indiase leer heb je dan een krachtig keelchakra ontwikkeld.

chakra's in lichaam

Oefening:

Zingen en geluid maken helpen om je vrij te voelen. Heb je moeite om geluid te maken? Een vrij en ontspannen keelgebied kun je goed oefenen: door je mond wijd open te doen en je keel heel ruim te maken verbind je de keel met het hart. De klank “HAAAAA” of geeuwen zorgt er automatisch voor dat je je keel en je hart verbindt. Je kunt met je vingers trommelen op je borst. Hiermee help je de beweging van het geluid naar buiten op gang.

- Chris Dijkstra | simmerblau | januari 2015 -

afb. 1: chakra's
afb. 2: www.amc.nl
afb. 3: kanaalridder.blogspot.nl
afb. 4: Kathleen Tyler Conklink