Simmerblau Rebalancing Burnout Coaching Trainingen
Voor een duurzaam herstel van een burn-out is het nodig om de ziekte-signalen op een diep niveau te onderzoeken en te begrijpen.

Burn-out coaching

Bij burn-out is er sprake van een ziektepatroon dat te maken heeft met een verstoord evenwicht tussen eisen die het werk stelt en jouw persoonlijke behoeften. Onder werk valt iedere gestructureerde activiteit, dus ook zoiets als studie of zorgtaken in de familiesfeer. Het is een sluipend proces; je voelt je aanvankelijk vermoeid en wat vaker prikkelbaar. Je denkt dat je wat meer rust en (langere) vakanties nodig hebt. Maar kort na het weekend of de eerste dag na je vakantie voel je je alweer vermoeid en valt alles je zwaar. Je begint slechter te slapen, soms verandert je eetpatroon, en je verliest je interesse in dingen die je eerder leuk vond om te doen. Het lichaam kan het dan - ogenschijnlijk plotseling - opgeven. Je herkent jezelf niet meer. Niets komt meer uit je handen, je voelt je emotioneel instabiel, angstig, onrustig en kunt je slecht concentreren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek overkomt dit 13% van alle werknemers. De laatste jaren komt een burn-out ook vaker voor bij studenten en mensen met een zorgtaak. Studie- of zorgbelasting en sociale druk kunnen teveel worden.


FYSIOLOGISCH en PSYCHISCH

Burn-out is geen ziekte die met veel rust “vanzelf” weer over gaat. Feitelijk is de natuurlijke veerkracht van je lichaam chronisch uit balans: het sympatische zenuwstelsel is bijna permanent geactiveerd en zorgt voor de afgifte van de stresshormonen adrenaline, noradrenaline en cortisol in je bloedbaan. De reacties hierop zijn merkbaar in hartslag en bloeddruk. Je wordt kortademig en krijgt een verminderde afweer tegen infecties. Maar ook psychologisch ervaar je door deze effecten onrust en een gevoel van angst en onbehagen. Op de lange duur betekent blootstaan aan permanente stress dat mensen vatbaar worden voor soms zeer ernstige ziekten.


SYMPTOMEN

  • Je hebt depressieve gevoelens: je ziet veel dingen als nutteloos, hebt weinig vertrouwen in jezelf of bent erg angstig.
  • Je bent constant erg moe en slaapt slecht. Na een priode van rust voel je je niet opgeladen.
  • Je creëert een afstand met je omgeving, zoals je werk/studie, vrienden of familie.
  • Je raakt snel geïrriteerd door zaken en kunt je niet goed concentreren.
  • Over het algemeen ben je onrustig en somber.
  • Opzien tegen komende verplichtingen.
  • Lichamelijke klachten, zoals duizeligheid en hoofdpijn kunnen zich voordoen.DRUK GERELATEERD

De symptomen van burn-out lijken op die van een depressie. Het grote verschil is echter dat burn-out klachten gerelateerd zijn aan werkdruk. De oorzaken van een burn-out zijn te vinden in de wisselwerking tussen de eisen van het werk/studie/zorgtaken en de persoonlijkheid van de werknemer/student/verzorger.

DOORZETTERS EN WERKDRUK

Mensen die aan een burn-out ten prooi vallen zijn vaak harde werkers, met (te)veel loyaliteit. Ze nemen hun klachten aanvankelijk niet serieus, schuiven de lichamelijke signalen aan de kant of merken ze in eerste instantie misschien zelfs niet eens bewust op vanwege hun focus op werk of studie. Doorzettingsvermogen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn vaak typerend voor mensen die de meeste kans hebben op het krijgen van een burnout. Hoge werk- of studiebelasting, maar ook baanonzekerheid worden veelvuldig genoemd als oorzaak van een burn-out evenals het feit dat je in de huidige samenleving wordt overladen met grote hoeveelheden nieuws en informatie en steeds sneller “moeten” reageren op trends en ontwikkelingen. Niet iedereen kan hier goed mee omgaan.


INTEGRALE AANPAK

In mijn sessies werk ik met een combinatie van Rebalancing®, Mindfulness, ontspanningsmassage, ademwerk, zelfonderzoek en coaching. Ik maak hierbij ook gebruik van de CSR-methode (Centrum voor stress & burn-out coaching) waarvoor ik een aanvullende training volgde. Het traject wat ik je biedt bestaat uit 3 fases:

In fase 1 ligt het accent op stoppen van de roofbouw, bevorderen van het herstel en ontspanning. In fase 2 gaat het om opbouwen van vitaliteit. In fase 3 is de aandacht gericht op conditie opbouwen en sociale en maatschappelijke re-integratie. De doelstelling is dat je meer bewust wordt van je eigen patronen; zowel fysiek als mentaal en in gedrag. Lichaamswerk is daarbij ook van belang:  je leert beter de signalen van je lichaam op te merken en deze op een juiste manier te interpreteren en vervolgens te communiceren.

Je lichaam is je basis in dit leven: je krijgt het bij je geboorte en verlaat het als je sterft. Het is belangrijk om je thuis te voelen in jouw lijf, om je lichaam letterlijk te leren kennen, te voelen en helemaal te "bewonen" en niet alleen vanuit je hoofd te leven. Ook zijn coachingsgesprekken belangrijk: we kijken naar je persoonlijkheid, je levensgeschiedenis, je gedrag en je verlangens. Door middel van oefeningen en enig huiswerk leer je reflecteren op de sessies, op de huiswerkvragen en op de situaties die je tegenkomt. Je leert communicatief te zijn over het stellen van grenzen en het kenbaar maken van jouw wensen.


GROEI-PROCES

Doordat burn-out niet zomaar ontstaat maar vaak het gevolg is van een lange periode van stress en roofbouw op jezelf is het herstel ook niet zomaar daar. Het is van belang om de tijd te nemen om te onderzoeken, te ervaren, te reflecteren en om op te bouwen. Bij alle stappen is het van belang dat er inzichten komen over jouw essentie, jouw “ware zelf”. Bewust aandacht geven aan dit diepe niveau, is in contact komen met het niveau waar heling plaats vindt, op een natuurlijke manier.


TRAJECT - PRAKTISCH

Het traject duurt ca. 20 weken (5 maanden) en bestaat uit 10 sessies met een gemiddelde interval van 2 weken. Dit is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Als je gaandeweg het traject enigszins herstelt kun je je belastbaarheid langzaam opbouwen door weer een deel van je werkzaamheden op te pakken. Deze fase van rustige opbouw en regelmatige terugkoppelingen tijdens de sessies leert je om op een andere manier je werkzame leven duurzaam en gezond vorm te geven. Vaak is het zinvol om na dit traject nog enige tijd “onderhoudssessies” te volgen met een wat lagere frequentie. Zo kun je voor langere tijd je gesteund voelen in het hervinden van je balans, authenticiteit en vitaliteit.


Voor meer praktische info: zie onder “tarieven”.