Simmerblau Rebalancing Burnout Coaching Trainingen
Workshops waarbij denken, voelen en ‘zijn’ centraal staan. Thema’s: contact, loslaten, acceptatie, geven en ontvangen.

Workshops Rebalancing & Mindfulness


Op aanvraag geef ik, samen met mijn collega Caroline Ceulen, workshops. Deze trainingen gaan over het vergroten van je bewustzijn door je lichaam als raadgever te gebruiken. We gebruiken hiervoor een combinatie van technieken uit Rebalancing en Mindfulness. Waar Rebalancing het lichaam en het voelen als bron van informatie ziet, hanteert Mindfulness methoden van meditatie en observatie van onze gedachten. Beiden gaan over aandachtig aanwezig zijn. Samen geven ze extra veel diepgang aan een bewuster, vrijer en meer ontspannen leven.

Er zijn 4 workshops met elk een eigen thema. De workshops kunnen als serie aangeboden worden of als losse dagen. Op maat gemaakte workshops zijn mogelijk voor bijvoorbeeld congressen, teamdagen voor bedrijven of voor verenigingen.

............................................................................................

Thema 1: Contact

Zelfreflectie, acceptatie en eerlijkheid zijn de basisvoorwaarden in elk oprecht contact. We ervaren echt contact als uiterst waardevol, het geeft zin aan ons bestaan. Wat zijn jouw verlangens rondom contact? Wat maakt echt contact zo waardevol?Wat maakt echt contact vaak zo moeilijk?Hoe is het contact met jezelf? Durf jij jezelf in te brengen?

Door dit thema te onderzoeken kom je tot nieuwe inzichten. Daarbij is het belangrijk om je eigen wensen én grenzen te leren kennen. Er worden je vaardigheden aangereikt om contact te verdiepen en vervullend te maken.

............................................................................................

Thema 2: Controle & Overgave

We gebruiken ons lichaam vaak onbewust om onszelf onder controle te houden. Deze drang komt voort uit de angst dat de “werkelijkheid” niet overeen zal komen met de “gewenste werkelijkheid”. Lichamelijk uit zich dat -behalve in houding- ook in minder diep ademen en in het chronisch aanspannen van spieren. Hoe gebruik jij controle en welk (ogenschijnlijk) voordeel biedt het je? Hoe kun je meer loslaten en durven vertrouwen?

Deze dag gaan we ervaren hoe de energie vrijer kan stromen en hoe je meer vanuit vertrouwen kunt gaan leven.

............................................................................................Thema 3: Geven & Ontvangen

Als geven en ontvangen in balans zijn dan kan de energie stromen tussen mensen. Deze balans is de basis van gelijkwaardige relaties en vriendschappen. Geven is een actieve beweging, waarbij jezelf initiatief neemt. Ontvangen kan kwetsbaarder voelen. Wat is gemakkelijker voor jou: geven of ontvangen? Kun je werkelijk geven zonder verwachtingen? Kun je ontvangen wat de ander jou geeft? Kun je jezelf geven wat je nodig hebt? Ben je in staat om uit te reiken?

Ontdek je patronen en hoe je die kunt doorbreken, zodat jij zonder moeite meer balans kunt brengen in jouw relatie(s).

............................................................................................

Thema 4: Acceptatie

Acceptatie is het vermogen om niet-oordelende aandacht te geven. We oordelen vaak over onszelf, anderen of situaties als "goed of fout", "mooi of lelijk". Dat oordeel roept vervolgens gevoelens op van hechting of afwijzing. Om jezelf of een situatie te kunnen accepteren is het belangrijk om zonder oordeel waar te nemen. Dit impliceert het loslaten van de drang om dingen anders te willen hebben dan ze zijn. Als je kunt accepterendat iets is zoals het is, dan ervaar je meer innerlijke vrijheid.

Deze dag oefenen we met het actief toelaten van gevoelens en met het bewustzijn daarop.

............................................................................................

HOE ZIEN DE WORKSHOPS ERUIT?

Elke dag (of dagdeel) verloopt volgens een bewust gekozen structuur van oefeningen, (actieve) meditaties, uitwisselingen, begeleid zelfonderzoek, eenvoudige massagetechnieken, theoretische kaders en tips. Je leert lichamelijke signalen op een nieuwe manier kennen zodat je ze als kompas kunt gebruiken. Als je op zoek bent naar een gezonder leven met meer ontspanning en balans, dan zijn deze workshops zeer aan te raden.

 

Voorbeeld van een workshoplocatie: Centrum de Roos, Amsterdam

Deze cursus is gebaseerd op de training “Mindfulness in Lichaamswerk,” samengesteld door het Platform Rebalancing® Nederland (PRN). Beide trainers zijn gecertificeerd en hebben daarnaast een eigen praktijk voor individuele begeleiding van clienten.
www.rebalancing-nederland.nl