Simmerblau Rebalancing Burnout Coaching Trainingen
Workshops waarbij denken, voelen en ‘zijn’ centraal staan. Thema’s: contact, loslaten, acceptatie, geven en ontvangen.

Workshop Gronding


Gronding is het bewust aanwezig zijn, in het hier en nu, met je voeten op de aarde, in je eigen kracht.


Wat houdt deze workshop in? 
Deze workshop bestaat uit 3 dagen ("drieluik") waarin je leert om te gronden. Wanneer je gegrond bent, ben je verbonden met jezelf en met wat je doet. Je bent aanwezig in heel je lichaam. Je belichaamt jouw essentie. Je leert je eigen draagkracht vinden. Goede gronding betekent ‘in je kracht staan.’ Met de voeten stevig op de grond. Je voelt dat je niet zomaar omvalt, wat er ook gebeurt. Je bent helemaal in verbinding met jezelf én met de wereld om je heen.

Waarom is het nodig om gegrond te zijn?
Voor veel mensen is gegrond zijn geen vanzelfsprekendheid. Als kind hebben we geleerd om ons aan te passen en daarmee hebben we een deel van onze eigenheid en onze levendigheid moeten inleveren. De eerste plek waar dit gebeurde is in het gezin van herkomst. Door loyaal te worden aan het familiesysteem horen we erbij. Later passen we ons aan om bij andere sociale groepen te horen: schoolvriendjes, de sportclub, collega’s, et cetera. Het aanleren van sociaal wenselijk gedrag zorgt ervoor dat we niet alleen komen te staan, dat we niet afgekeurd worden maar juist gezien worden als aardig/slim/aantrekkelijk etc. De mening van anderen bepaalt ons gedrag. Alhoewel dit gedrag ons in eerste instantie dient, raken we gaandeweg ons leven hierdoor de diepe verbinding kwijt met wie we werkelijk zijn. We horen dan weliswaar bij een groep, maar horen we ook nog bij onszelf?

Wat levert het jou op om gegrond te zijn?
Als volwassene is het belangrijk om te doorzien hoe we -op een constructieve wijze- onze eigenheid opnieuw kunnen inbrengen. Dan kunnen we onze eigen, unieke plek innemen. Daarmee bedoelen we: de plek waarin jij optimaal tot je recht komt, met jouw kwaliteiten en talenten, met jouw behoeftes en verlangens. 
Als je op jouw plek staat voel je je verbonden met jouw authentieke levenskracht. Je bent meer gecenterd in je buik en minder in je hoofd, je bent trouw aan jezelf en minder vatbaar voor andermans mening over jou.
Je staat letterlijk steviger op je benen en je hebt meer contact met je lichaam.
Oorspronkelijke kwaliteiten als autonomie, kracht, levensvreugde en onbezorgdheid kunnen dan weer tevoorschijn komen.

“Als iemand een sterk en zeker besef van zichzelf heeft zal zijn natuurlijke houding recht opgericht zijn. Als hij bang is, is hij geneigd in elkaar te duiken. Als hij verdrietig is of depressief heeft hij een neerhangende houding. Als hij probeert zijn innerlijk onzekerheid te ontkennen of te compenseren staat hij erbij als een gevangenbewaarder, en is zijn houding onnatuurlijk star.”

Werkwijze

Dit drieluik nodigt uit om de gewoonten uit het verleden onder ogen te zien. We creëren een veilige sfeer waarin we met een open houding werken met alles -dus ook de weerstanden en emoties - rondom het thema gronding. De werkwijze bevat een paar theoretische kaders maar is voornamelijk lichaamsgericht. Op die manier kun je het geleerde ervaren en direct belichamen. De lessen uit deze workshop gaan verder dan alleen mentale kennis.

We maken daarbij gebruik van o.a.
actieve meditatie(s), expressie technieken, ademwerk, opstellingen, zelfonderzoek, deelrondes.

Tussen de workshopdagen in krijg je opdrachten mee, zodat je inzicht krijgt op hoe gronding in jouw dagelijks leven werkt; wanneer voel je het, waar verlies je het? Door gebruik te maken van deze inzichten leer je op een meer constructieve manier om te gaan met de kwaliteiten van gronding.

Reacties op eerdere Drieluiken Gronding

"De dagen verliepen tijdloos. De sfeer was fijn, het programma afwisselend en jullie kennis en ervaring overtuigend"
 

"Ik hoopte te leren wat het betekent om gegrond te zijn, voor mij heeft het opgeleverd dat kracht en zachtheid heel goed naast elkaar kunnen staan"
 

"Soms is iets gewoon heel erg goed, zoals dit drieluik"
 

"Het was een eye-opener om te ervaren dat als ik meer op mijn plek sta, ik me verbonden kan voelen met mijn authentieke levenskracht"
 

"Ik hoopte meer in mijn eigen kracht te komen en meer rust in mijn hoofd te krijgen. Deze training heeft daar boven verwachting aan voldaan"
 


Praktisch

Drie dagen leren en ervaren rondom het thema gronding.

DATA 2023

Deze zijn momenteel nog niet bekend.

Je kunt je wel alvast opgeven door een mailtje te sturen naar chris@simmerblau.nl

Dag 1 

10:00-17:00

deelthema “wie ben ik / bestaansrecht”

Dag 2

10:00-17:00 

deelthema “aannemen / verbinden”

Dag 3

10:00-17:00 

deelthema “jouw bedding / de wereld in”


De locatie van dit Drieluik is in Amsterdam

De kosten van deze workshop bedragen € 490,- inclusief koffie/thee en exclusief lunch.