Simmerblau Rebalancing Burnout Coaching Trainingen
Tarieven en vergoedingen voor Rebalancing-sessies en burn-out coachings trajecten. Chris Dijkstra, simmerblau, Amsterdam.

Tarieven

De kosten van een Rebalancingsessie zijn per 1 januari 2020 € 125,- (particulier) en € 145,- (zakelijk). Voor de client duurt de sessie 1,5 - 2 uur. Na elke sessie besteed ik daarna nog tijd aan verslaglegging. Dit gebruik ik weer als voorbereiding op de volgende sessie zodat ik je proces goed in beeld kan houden.

De eerste sessie Rebalancing (kennismaken + intake + rebalancing) duurt ca. 2 uur en het tarief hiervoor is € 125,-

Het (start)tarief voor online sessies of telefonische sessies is € 37,50 per half uur.

Het tarief van een burn-out coaching traject (10 sessies van ca. 1,5 - 2 uur met tussentijdse opdrachten, communicatie, communicatie met werkgever en bedrijfsarts, incl. CSR test) bedraagt  € 1850,- exclusief BTW *.


VERGOEDINGEN

Mijn sessies worden door ruim 40 zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed, mits je aanvullend verzekerd bent. Kijk op de website www.lvnt.nl/vergoeding-consulten of jouw verzekeraar erbij staat. Er zijn ook andere mogelijkheden om deze sessies (deels) vergoed te krijgen:

  • Op de factuur staat de vermelding "Supervisie". Als je een beroepsopleiding volgt kun je deze sessie als opleidingskosten declareren bij je belastingaangifte.
  • Op de factuur staat de vermelding "Coaching". Als je zelf een bedrijf hebt, kun je deze nota als onkosten opvoeren. Hierbij geldt een BTW-verplichting van 21% die in rekening wordt gebracht.
  • Soms is er een vergoeding mogelijk via het Persoonsgebonden Budget.
  • *Vergoeding via de werkgever: als de werknemer ziek is, heeft de werkgever de verplichting de werknemer zo snel mogelijk terug te helpen in het arbeidsproces (Wet Verbetering Poortwachter) Overleg met werkgever en bedrijfarts of er bereidheid is (een deel van) de kosten te vergoeden. Hiervoor bestaat een subsidieregeling. De werkgever kan je er meer over vertellen.
  • Minimum inkomen/uitkering. Bij een minimum inkomen kun je bij de sociale dienst een beroep doen op bijzondere bijstand. Heb je een bijstandsuitkering dan kan je met je persoonlijke begeleider bespreken of een vergoeding mogelijk is.

VOORWAARDEN

Sessies:

Voor alle sessies geldt dat je geen verwijzing van je huisarts nodig hebt. Je kunt afspreken voor een sessie van maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 uur. Sessies zijn altijd op afspraak.

Als je onverhoopt niet kunt op de afgesproken tijd, neem dan even contact met me op. Het is altijd mogelijk om de afspraak in overleg te verplaatsen.

Voor afspraken die binnen 48 tot 24 uur worden afgezegd betaal je annuleringskosten, dit is 50% van het sessietarief. Een sessie die minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt geheel in rekening gebracht. Onder afzeggen of annuleren wordt verstaan het schriftelijk (per e-mail) afmelden en/of niet verschijnen op een afspraak, ongeacht de reden.

*De kosten van een burn-out traject worden meestal vergoed door de werkgever. Hiervoor wordt eerst een offerte aangeboden en na goedkeuring worden facturen verzonden naar de werkgever.


Trainingen / workshops:

Je ontvangt na aanmelding een factuur. Als je deze voldoet ben je definitief ingeschreven. Je kunt tot 10 dagen van tevoren kosteloos annuleren, daarna brengen we de kosten in rekening. Dit heeft oa. te maken met planning, huur van de ruimte, reserveringen voor lunches en het doen van allerlei praktische en inhoudelijke voorbereidingen op basis van een verwacht aantal deelnemers. De kosten van deelname aan een training of workshop komen niet voor vergoedingen via de zorgverzekeraar in aanmerking.