Simmerblau Rebalancing Burnout Coaching Trainingen

De intelligentie van het hart.

maandag 20 oktober 2014 | Onderwerpen: hartcoherentie, ademhaling, balans, harmonie, kracht, dankbaarheid, angst, stress, hart, positiviteit, gezondheid | Lees de reacties

De verbinding tussen hoofd en hart.

Toen ik in 2008 door Mexico reisde viel het me op dat de mensen elkaar bij hun begroeting niet vroegen “Hoe gaat het met je?” maar dat ze vroegen “Hoe gaat het met je hart?” (Que tal tu corazon?). Wat zou het mooi zijn om ook hier, in Nederland, elkaar op die manier te begroeten. Zodat we elkaar dagelijks herinneren aan de mogelijkheid om vanuit je hart te leven.

Onze hartspier verricht indrukwekkende activiteiten. Bij volwassenen in rust slaat het hart 60 tot 80 keer per minuut. In die zelfde minuut wordt ongeveer 5-6 liter bloed in je lichaam rondgepompt, per dag is dat meer dan 8000 liter! Zuurstofarm bloed komt aan de rechterkant van het hart binnen en wordt naar de longen gepompt waar het CO2 afgeeft en zuurstof opneemt. Het zuurstofrijke bloed komt in de linkerkant van het hart terug en wordt vervolgens de aorta ingepompt. Het verse bloed wordt voortgestuwd en verdeeld via slagaders, aders en talloze fijn vertakte bloedvaten. Op deze manier wordt elke cel in het lichaam continue voorzien van zuurstof. Maar er valt veel meer te zeggen over het hart...

Hart en hoofd

Het hart werd in vele culturen voor een heel lange tijd gezien als de bron van alle wijsheid. Sinds de Verlichting is in de Westerse wereld de wijsheid van ons hart ineens verschoven naar ons brein. “Cogito ergo sum” (ik denk, dus ik ben) is een beroemde uitspraak van de Franse Verlichtingsfilosoof René Descartes (1596-1650) die deze verschuiving heel erg duidelijk typeert. De nieuwe opvatting was dat alleen door het gebruik van de rede en het gezonde verstand men tot waarheid komt. Het grappige is echter dat we nog steeds onze waarheid verklaren “met de hand op ons hart”. En dat nagenoeg de meeste mensen nog steeds naar hun hart wijzen als zijnde de plek die hun “ik” vertegenwoordigt.

Kortom: we kunnen denken, maar we zijn niet ons denken. We hechten doorgaans te veel waarde aan ons denken. Het hoofd houdt ons, zeker wanneer het op emoties aankomt, heel vaak voor de gek. We zijn maar al te vaak geneigd om onze gedachten te geloven. De meeste mensen zeggen achteraf dat ze wel “ergens” wisten dat bepaalde ideeën onjuist waren. Dat “ergens” gaat over een dieper weten, het weten van het hart.

Het hart is holistisch en spreekt met een eigen intelligentie. Als we luisteren naar ons hart, horen we andere woorden dan wanneer we luisteren naar ons brein. Het denken wil fixeren, begrijpen en vasthouden. Het hart wil ontvangen, doorgeven en loslaten. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk: het hart pompt onophoudelijk bloed en zuurstof door ons lichaam. Het hart vertrouwt op een onophoudelijk passeren van de levensstroom. Het grijpt, in tegenstelling tot ons brein, niets vast. Overgave is dan ook een zaak van het hart, als het hoofd bereid is controle los te laten en zich niet langer verzet. Het weten van het hart, dat altijd al fluisterend aanwezig was, neemt het over.

Hartcoherentie

Er bestaat een duidelijke relatie tussen hart en brein. Er zijn cardiologen en neurologen die spreken van een onlosmakelijk “hart-hersen-systeem". Professor David Servan-Schreiber stelde dat we continue worden bepaald door de wisselwerking van ons emotionele brein en ons hartritme. Een hartritmescan van een dag laat ons tot op de seconde zien wanneer we ons opgewonden hebben over verkeersdrukte, wanneer we schrokken van kritiek, wanneer we zaten te denken aan die mooie vakantie, wanneer we piekerden, etc.

Positieve gedachten leiden tot positieve emoties en deze leiden tot een hartscan waarbij de curves mooie gelijkmatige ronde halen vertonen; het ziet er harmonisch uit (bovenste grafiek). Negatieve gedachten leiden tot negatieve emoties en dat is ook te zien in de hartscan. De uitslagen vertonen dan een grillig, meer hoekig karakter (onderste grafiek). Dit verklaart waarom langdurige stress en angst uiteindelijk kunnen leiden tot hartproblemen. In de Westerse, stressvolle wereld zijn hartziekten - na kanker - doodsoorzaak nummer twee. Stress zorgt voor een hogere ademhaling, een opgejaagd gevoel en een hogere bloeddruk. Hoge bloeddruk kan uiteindelijk tot hartfalen leiden.

Een positief en krachtig hart ontwikkelen

“Het hart, zo stelde David Servan-Schreiber, is wanneer het gaat om ziekte, gezondheid en emoties, krachtiger dan de hersenen. Positief denken is zinvol maar een positief gevoel in je borst laten ontwaken is veel krachtiger.” Daarom volgt hier een oefening die je helpt om een positief en harmonieus hart te ontwikkelen:

Realiseer je elke dag waarvoor je dankbaarheid kunt voelen. Door dit dagelijks op een vast moment te doen, bijvoorbeeld vlak voor het slapen gaan, kun je het eenvoudig integreren in je leven. Bedenk elke dag drie dingen waarvoor je dankbaarheid kunt voelen. Zelfs al voel je veel stress of verdriet, er is altijd wel iets simpels te vinden. Het kan zijn dat je die dag een vogel hebt horen zingen, een lach op iemands gezicht zag of je denkt aan een herinnering die je ontroert. Terwijl je dankbaarheid voelt adem je een paar keer heel bewust in en uit. Richt daarbij je adem op je borststreek en stel je voor dat je dóór je hart ademt. Het kan helpen om je handen op je borst te leggen. Voel bij elke inademing hoe je borstkas uitzet en visualiseer dat je die vult met liefde, bij elke uitademing stuur je de liefde die je voelt de wereld in. Voel de zachtheid hiervan en laat op deze manier jouw hart zijn eigen harmonie en kracht hervinden.


- Chris Dijkstra | simmerblau | oktober 2014 -