Simmerblau Rebalancing Burnout Coaching Trainingen

We are in sync

donderdag 30 maart 2023 | Onderwerpen:

Over afstemming en de polariteit van mannelijke en vrouwelijke energie

Klopt het dat we deze Engelse uitdrukking "We are in sync" de laatste tijd steeds vaker horen of ligt het aan mij, omdat het gaat over iets dat mij bezighoudt? Hoe dan ook, ik vind het een mooie uitdrukking omdat het betekent: “We lopen synchroon” oftewel “we zitten op één lijn”. We zijn afgestemd.

Op één lijn zitten met de ander is fijn maar nóg fijner is het op één lijn zitten met jezelf. We kennen allemaal het prettige gevoel van innerlijke harmonie. En we kennen ook allemaal het ongemakkelijke gevoel wanneer we in disharmonie met onszelf zijn. Wanneer ik bijvoorbeeld alleen nog maar “in mijn hoofd” zit en niet meer weet hoe ik me werkelijk voel. De ervaring van disharmonie heeft alles te maken met scheiding. Als iets gescheiden is, is er niet langer meer sprake van één samenhangend geheel maar van twee delen die elkaar kwijt zijn geraakt.

Polariteit

Het is interessant om je bewust te zijn van het feit dat álles in het universum uit 2 polen bestaat die met elkaar gerelateerd zijn:  licht en donker, eb en vloed, dag en nacht, zomer en winter etc. Pas als we de balans tussen deze twee polen verliezen ervaren we scheiding. Bijvoorbeeld als we een donkere periode in ons leven ervaren; het lijkt één lange nacht, met weinig lichtpuntjes. We zijn dan uit ons natuurlijke evenwicht en voelen ons niet afgestemd.

Mannelijke en vrouwelijke energie

Alles in ons universum heeft dus twee polen die aan elkaar gerelateerd zijn. In de basis bestaan deze polen bestaan uit een mannelijke en een vrouwelijke energie. Bij elektriciteit begrijpen we dit gegeven heel goed: een elektrische stroom komt pas op gang wanneer er sprake is van een verbinding tussen een pluspool en een minpool. Er stroomt dan energie van de ene pool naar de andere pool.

yin yang symbool


Een prachtig symbool voor deze universele polariteit komt uit het Chinese Taoïsme, namelijk het Yin Yang-symbool. Yin -de zwarte kant- representeert het vrouwelijke. Yang -de witte kant- representeert het mannelijke. In de tabel hieronder zie je wat zoal onder het vrouwelijke en het mannelijke wordt verstaan. Je zult waarschijnlijk ook opmerken dat het ene niet kan bestaan zonder het andere: we begrijpen niet wat donker is als we het licht niet zouden kennen.

Het Yin Yang symbool laat zien dat de twee polariteiten als een golf elkaar uitnodigen en aanvullen. De scheiding is namelijk niet een rechte lijn, maar een gebogen lijn. De gebogen lijn geeft de beweging weer. En juist dát, die gebogen lijn toont dat alles in essentie in harmonie is met elkaar EN tegelijk is alles continue aan beweging en dus verandering onderhevig. Niets staat stil.

Om weer even terug te gaan naar de vergelijking met elektriciteit: wanneer de spanning van de pluspool evenredig zou zijn aan de spanning van de minpool stopt de elektrische stroom. Er is dus in de basis enige ongelijkheid nodig om de stroom op gang te houden. In het Yin Yang symbool wordt dat nog eens verduidelijkt door het puntje zwart in het witte deel en het puntje wit in het zwarte deel.

Dynamische balans

Zo is het ook met ons mensen: wij hebben állemaal vrouwelijke energie EN mannelijke energie in ons. De verhoudingen wisselen per persoon. Mannen hebben over het algemeen iets meer mannelijke energie en vrouwen iets meer vrouwelijke energie. We kunnen nooit uit alleen maar mannelijke of alleen maar vrouwelijke energie bestaan. Het is belangrijk om geen oordeel te koppelen aan deze verschillende energievormen. Het ene is niet beter dan het andere. Het gaat namelijk niet om tegenstellingen maar om complementaire gelijke waarden.

schema vrouwleijk mannelijk

Een mooi voorbeeld hiervan is de werking van ons autonome zenuwstelsel. Deze wordt onderverdeeld in een sympathisch zenuwstelsel  en een parasympathisch zenuwstelsel. Het sympathisch deel is het deel van de Yang, de mannelijke energie. Het bevordert een toestand van het lichaam waarin actie, beweging en lichamelijke inspanning mogelijk is. Het parasympathische deel is het deel van de Yin, de vrouwelijke energie. Het bevordert een toestand van het lichaam waarin herstel, opbouw, verwerking en ontspanning mogelijk is. Het ene kan niet bestaan zonder het andere.

Wanneer de balans teveel verstoord is, en we dus scheiding ervaren, zullen we ziek worden. Dit is wat er bijvoorbeeld gebeurt bij een burn-out. Het sympathische zenuwstelsel wordt dan niet meer in balans gehouden door het parasympathisch zenuwstelsel. De afstemming is verstoord en er stroomt geen energie meer.

Alles wat levendig is kent een dynamisch evenwicht. Dat dynamisch evenwicht in onszelf kunnen we vinden wanneer onze vrouwelijke energie (gerelateerd aan voelen) meer in één lijn is met onze mannelijke energie (gerelateerd aan denken). En wanneer wij deze “dans van balans” ervaren kunnen we ook in uitwisseling zijn met onze omgeving en ervaren we synchroniciteit. We zitten dan op één lijn; een beweeglijke sierlijke lijn.


- Chris Dijkstra | simmerblau | maart 2023 -

Credits: foto zwerm vogels door James Wainscoat on Unsplash

Reacties op "We are in sync":

Nog geen reacties.

Wil je reageren op "We are in sync"?